Foreningen

Blaabmusik   Blaabjerg børnemusikfestival


Historie

Blaabjerg Børnemusikfestival tog sin begyndelse i 1997, på initiativ af en gruppe medarbejdere i: Børnehaverne-, dagplejen-, SFOerne- og Musikskolen i Blaabjerg Kommune. En lokal kulturaktivitet var sat i gang. Herefter har der hvert år optrådt ca. 600 børn fra Blaabjerg på scenen i Outrup anlæg.

De mange boder på festivalpladsen er hvert år et aktiv, som børnene ser frem til.

 

Kulturfællesskab for børn i Blaabjerg

"Blaabmusik" er ikke kun en festival men også en netværksgruppe der:

- giver viden, nye ideer og muligheder der gør en forskel i hverdagen.

- bryder grænser til gavn for fællesskabet omkring børnekulturen i Blaabjerg.


Frivillige

Festivalen er afhængig af den frivillige arbejdskraft (forældre, bedsteforældre og skoleelever) som yder en stor indsats med opbygning af festpladsen og på selve dagen.

Festivalens økonomi samles af: indtægter fra entre, salgs boder og medlemskontingent, samt bidrag fra fonde og sponsorer som foreningen søger.


Foreningens formål

• at afholde én årlig musikfestival for og med børn fra skolernes SFO og daginstitutionerne i Blaabjerg området i Varde kommune.

• at børnene oplever glæden og spændingen ved at forberede sig til et aktiv, hvor de optræder for/med hinanden og for et større publikum.

• at anvende eventuelt overskud til aktiviteter for børn inden for musik, teater og billedkunst i Blaabjerg området.


Bliv medlem

Medlemskab kan tegnes af alle, med interesse i foreningens formål. Kontingent kr. 20,- for et år som giver gratis adgang til årets festival.

Medlemsskab tegnes på festivaldagen ved indgangen.

Foreningenes vedtægter


Bestyrelsen

Åse Andersen, 3-6 årige: formand - Anna Arnth, 0-3 årige - Karen S. Nielsen, 6-12 årige. Bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg (FU) for festivalgruppen.

Suppleanter: Morten Schou og Hanne Kibech

Foreningens adresse: Farvervænget 3, 6830 Nr. Nebel - 2559 9804 - mail@blaabmusik.dk

Referat Generalforsamling 2020  Formandens beretning 2020   Regnskab 2019   Budget 2020


  Kontakt - mail@blaabmusik.dk  - CVR. nr. 29894175 - Bank Nr. Nebel Sparekasse konto nr. 9682-0000201626  - Design www.cleek.dk